Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA W MOGILEŃSKIEJ KOMENDZIE POLICJI

W Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę funkcjonariuszy w roku 2017. W odprawie uczestniczył I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Wczoraj (10.01.) w Komendzie Powiatowej Policji w Mogilnie odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca wyniki osiągnięte przez mogileńskich funkcjonariuszy w 2017 roku.  W odprawie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Artur Malinowski, kierownictwo mogileńskiej jednostki oraz podlegli policjanci.

Narada służbowa rozpoczęła się od złożenia meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy  przez Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego podinsp. Dariusza Krukowskiego.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie nadkom. Przemysław Tulibacki przedstawił wyniki pracy policjantów pionu kryminalnego uzyskane w ubiegłym roku. Natomiast pracę funkcjonariuszy prewencji podsumował  Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadkom. Tomasz Rybczyński.

W dalszej części odprawy, głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy  insp. Artur Malinowski, który  podziękował policjantom za zaangażowanie i sumienne wypełnianie powierzonych obowiązków oraz życzył sukcesów  w dalszej służbie.

Powrót na górę strony