Wiadomości

Pogadanka o przemocy i agresji rówieśniczej

Data publikacji 17.11.2023

Policjantka prewencji spotkała się z uczniami Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach. Funkcjonariuszka omówiła konsekwencje prawne agresji i przemocy rówieśniczej, również tej internetowej.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji, policjantka prewencji z mogileńskiej komendy odwiedziła uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach. Podczas przeprowadzonej pogadanki mł. asp. Magdalena Pollak wskazała na przestępstwa i wykroczenia popełniane przez młodych ludzi z użyciem agresji i przemocy. Policjantka przybliżyła znaczenie pojęć „cyberprzemoc”, „hejt”, „mowa nienawiści” oraz wytłumaczyła jak te zjawiska naruszają prawa człowieka w kontekście osób lub grup ludzi o innej narodowości, innych poglądach lub wierzeniach religijnych.

Ponadto młodzież poznała zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Policjantka omówiła korzyści jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i dostępu do sieci Internet. Przestrzegała również przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych z użyciem urządzeń służących do komunikacji elektronicznej.

Powrót na górę strony