Wiadomości

Każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo!

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdza się jako narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy mają większy wpływ na bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Mogileńscy policjanci przypominają, że dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa możesz szybko zgłosić na przykład nieprawidłowe oznakowanie drogi, złą organizację ruchu drogowego, nieprawidłowe parkowanie czy przekraczanie dozwolonej prędkości. Możesz także przekazać informacje na temat miejsc dzikich wysypisk śmieci, aktów wandalizmu, wypalania traw, niszczenia zieleni, a także na temat innych zagrożeń, które mają wpływ na Twoje bezpieczeństwo.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowi dobrą alternatywę dla osobistego lub telefonicznego kontaktu z Policją, szczególnie dla osób chcących zachować anonimowość. Aplikacja jest łatwa w obsłudze i skuteczna w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo. To dzięki tej aplikacji, każdy mieszkaniec może mieć wpływ na to, co dzieje się w jego rejonie zamieszkania i zgłaszać instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wszelkie przypadki stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa. Wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką i dostępem do Internetu. Może to być smartfon, tablet, komputer. Nie trzeba zakładać konta, ani nigdzie się logować. Należy jednak pamiętać, że jest to narzędzie, które pomaga policjantom w eliminowaniu zagrożeń uciążliwych społecznie. Jeśli jednak jesteśmy świadkami zdarzenia, w którym jest zagrożone życie lub zdrowie ludzkie należy skorzystać z numeru alarmowego 112. Wówczas odpowiednie służby niezwłocznie zajmą się zgłoszeniem.

Powrót na górę strony