STRUKTURA KPP

Data publikacji 18.09.2015

Struktura KPP Mogilno

 

Komendą Powiatową Policji  w Mogilnie kieruje Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie przy pomocy Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie oraz bezpośrednio podległych kierowników komórek i jednostek organizacyjnych, policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych Komendy.

Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie nadzoruje:

1) I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji;

2) Komórki organizacyjne:

 • Zespół Kadr i Szkolenia i Prezydialny
 • Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Zespół Administracyjno-Gospodarczy
 • Wydział Kryminalny
   1. Zespół Techniki Kryminalistycznej
   2. Referat Operacyjno-Rozpoznawczy
   3. Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą
   4. Jednoosobowe stanowisko dw. z Przestępczością Narkotykową
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Komisariat Policji w Strzelnie
   1. Zespół Kryminalny
   2. Zespół Dzielnicowych
   3. Zespół Patrolowo-Interwencyjny
   4. Jednoosobowe stanowisko ds. Wykroczeń
   5. Zespół Wspomagający
   6. Posterunek Policji w Jeziorach Wielkich

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie nadzoruje:

 • Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
   1. Referat Ruchu Drogowego
   2. Zespół Dyżurnych
   3. Zespół Dzielnicowych
   4. Zespół Patrolowo-Interwencyjny
   5. Zespół ds. Wykroczeń
   6. Jednoosobowe stanowisko do zarzadzania kryzysowego spraw obronnych i operacji policyjnych
   7. Jednoosobowe stanowisko ds. organizacji służby
   8. Jednoosobowe stanowisko ds. profilaktyki społecznej nieletnich i patologii
 • Zespół ds. Łączności i Informatyki
Powrót na górę strony