Kierownictwo

KIEROWNICTWO

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W MOGILNIE

młodszy inspektor Przemysław Tulibacki

Służbę w Policji pełni od 1999 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy
(obecnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego) oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

• Kierownik Posterunku Policji w Pakości

• Komendant Komisariatu Policji w Pakości

• Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie

• od 13.03.2017 r. – Komendant Powiatowy Policji w Mogilnie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

• Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

• Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

=================================

 

PIERWSZY ZASTĘPCA
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W MOGILNIE

podkomisarz Paweł Kazubowski

Służbę w Policji pełni od 2007 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu na kierunku kryminologia
oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

• Komendant Komisariatu Policji w Kruszwicy

• od 06.04.2023 r.  p.o. Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji
w Mogilnie

 

 

 

Powrót na górę strony